Wat is de expertise van AugmentNL?

De belangstelling voor augmented reality neemt toe. Het fenomeen is op weg om een massa medium te worden. Op steeds meer plekken en op steeds meer momenten komen we virtuele verschijningen tegen die als extensie van de fysieke werkelijkheid functioneren. Er is flink wat vooruitgang geboekt ten opzichte van de pioniersfase van de “mobile AR”, die in 2010 begon met het verschijnen van de Nederlandse app Layar. De hardware is verbeterd, de software infrastructuur heeft zich verder ontwikkeld en daarmee is er een veel betere basis voor de ontwikkeling van kwalitatieve en bruikbare AR apps.

Maar het lanceren van een succesvolle AR app is meer dan alleen een technische uitdaging. Het is van belang de juiste wisselwerking te vinden tussen technische (on)mogelijkheden en de vraag hoe AR een unieke toegevoegde waarde kan bieden voor een bepaalde context. Op dat vraagstuk kan AugmentNL meedenken, inspireren, wijzen op risico’s of juist op de unieke kansen van AR. Sander Veenhof, Klasien van de Zandschulp en Luciano Pinna zij al jaren werkzaam in de wereld van AR en beschikken over hands-on expertise van technisch tot aan abstract niveau. Aan innovatieve projecten waarmee ook het AR domein verder wordt verrijkt werken we graag mee!

info@augmentNL.com